Flip - et bærekraftig valg

Flip skal være et bærekraftig oppussingsvalg for kundene våre. Derfor jobber vi dedikert med miljø og bærekraft i alle ledd i verdikjeden.

Med Flip sin innovative forretningsmodell har vi en helt unik mulighet til å påvirke et stort antall håndverkerbedrifter og et tilhørende stort antall overflateoppussingsoppdrag. Flip skal bidra til å nå FNsbærekraftsmål og ble i desember 2022 også sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.

Årlig vil Flip rapportere resultatene vi oppnår i miljøarbeidet. Miljøregnskapet vil publiseres fortløpende på denne siden.

Flip - Smart oppussing med et klikk

Start miljøvennlig oppussing

Skånsom og miljøvennlig oppussing

Overflateoppussing som Flip spesialiserer seg på er en skånsom form for oppussing. Vi oppfordrer alltid kundene våre til å ta vare på eksisternde materialer slik at de får lengre levetid. Feks vil det å slipe gulv, eller å overflatebehandle kjøkkenfronter for å gi kjøkkenet lenger levetid, redusere avtrykket sammenliknet med å måtte rive og bygge nytt. Bærekraftig oppussing som dette har stor påvirkning på å redusere miljøavtrykket av grepene som skal gjennomføres.

Men også når man velger å legge nytt gulv, skal avtrykket være så lite som mulig. I årets miljøkartlegging gjennomførte Flip en vesentlighetsanalyse for å identifisere de viktigste områdene vi kan gjøre en forskjell når det kommer til reduksjon av klimagassutslipp. Områdene Flip kan påvirke mest er innenfor; bærekraftig materialinnkjøp, retur av varer med ubrutt emballasje og kildesortering av avfall.

Start oppussing

Støttespillere

Arise Health logoEphicient logo

FNS Bærekraftsmål

Flip skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Hovedsakelig handler målene om tre hovedområder: økonomi, sosialt og miljø. Det er mange relevante mål vi jobber med, men de Flip har mest påvirkningskraft på er bærekraftsmål 12 "Ansvarlig forbruk og produksjon" og 15 "Livet på land".

Norge er forpliktet til å jobbe for å nå målsetningene innen 2030. Vi er avhengig av kollektivt ansvar og konkret handling fra både private og offentlige virksomheter for å rekke fristen for den globale dugnaden

Les mer om FNs bærekraftsmål

Miljøfyrtårn

Som sertifisert Miljøfyrtårnbedrift har Flip forpliktet seg til å jobbe aktivt med miljø og bærekraft. Ordningen bygger på viktige prinsipper om hvordan et godt miljøledelsessystem kan skape varig positiv effekt på klima og miljø.

Flip jobber systematisk med tiltak som vil forbedre miljøprestasjonene. På denne måten sikrer  reduksjon av klimagassutslippene og bidrar til en grønn fremtid.

Les mer om Miljøfyrtårn


Miljøregnskap

Flip har som sertfisert Miljøfyrtårnbedrift forpliktet oss til å kontinuerlig jobbe med tiltak for å redusere vårt miljøavtrykk. Fremover vil vi føre eget miljøregnskap og måle effekten av tiltakene vi implementerer.

Under følger Miljørapportene til Flip. Vi vil oppdatere denne seksjonen årlig, slik at alle kan se utviklingen i vårt miljøarbeid fremover:

2022 Miljørapport Flip Oppussing AS - Miljøfyrtårn.pdf